Μετάνοια είναι,

2020-05-10 00:34

ΜΕΤΑΝΟΙΑ, εἶναι ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου καὶ ἡ ἄφιξη στὸ Θεό.
Ἀπὸ τὴ γῆ τῶν Σοδόμων στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας.
Εἶναι τόσο ὄμορφα ἐδῶ πού, θὲς νὰ παραμείνεις γιὰ πάντα. Πάντα ὅμως φοβᾶσαι τὰ ἀπρόοπτα.

—————

Πίσω