Μιλᾶμε Ἑλληνικὰ καὶ δὲν καταλαβαινόμαστε!

2020-06-11 09:08

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Φωνάζουμε συχνὰ μεταξύ μας λόγῳ ἀσυνεννοησίας:
-Ἑλληνικὰ σοῦ μιλάω, δὲν καταλαβαίνεις;
Μά, ὄντως δὲν καταλαβαίνει... Ἡ σύγχυση τῶν γλωσσῶν τῆς Βαβέλ, λόγῳ τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν, ἐκδηλώνεται καὶ μέσα στὴν ἴδια γλῶσσα.... Μιλᾶμε Ἑλληνικὰ καὶ δὲν καταλαβαινόμαστε!
Στὴν Πεντηκοστὴ ποὺ φανερώνεται ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας καὶ "διορθώνεται" τὸ τραῦμα τῆς Βαβέλ, μιλοῦμε ὅλοι τὴ μία γλῶσσα τῆς Ἀγάπης καὶ καταλαβαινόμαστε, ἀκόμη κι ἂν μιλᾶμε διαφορετικὲς γλῶσσες. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Πορφύριος ἐξομολόγησε μιὰ ὀρθόδοξη Γαλλίδα χωρὶς νὰ ξέρει οὔτε αὐτὸς Γαλλικά, οὔτε ἐκείνη Ἑλληνικά.
Ἀπὸ τὴν πολυδιάσπαση στὴν Ἀγάπη. Δόξα σοι Κύριε! Βόηθα μας νὰ συνεννοούμαστε!

—————

Πίσω