ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΥΡΟ ΠΑΥΛΟ (+13-1-2019)

2021-01-16 21:50
 
Φίλοι μου,
μία φράση τοῦ ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη ἀνέφερε συχνὰ ὁ μακαριστὸς δεσπότης μας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ, καθὼς ἔβλεπε τὶς ἐκδηλώσεις ἀγάπης τοῦ κόσμου στὸ πρόσωπο τοῦ -τότε- Ἀρχιμανδρίτη Παύλου Ἰωάννου: "πάτερ μου, νὰ κάνεις προσευχή, ὅσο σὲ ἀγαπᾶνε οἱ ἄνθρωποι, νὰ σ' ἀγαπήσει κι ὁ Θεός". Μία φράση ποὺ τὸν συγκλόνιζε ὅποτε τὴν ἀνέφερε -συχνὰ καὶ στὶς ἱερατικὲς συνάξεις- ὅπου καὶ μᾶς τόνιζε πάντοτε τὸν πειρασμὸ τῆς δημοφιλίας ποὺ εἶναι ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος, εἰδικὰ γιὰ τὸν κληρικό. Δοῦλος Θεοῦ πρῶτα, καὶ ἀφοῦ ἔτσι, τότε καὶ δοῦλος ἀνθρώπων. Ἀλλιώτικα, ἡ προσωποληψία ποὺ δημιουργεῖται ὀδηγεῖ σὲ προσωποπαγὲς ἔργο ποὺ καταπίπτει σὲ χρόνο dt καὶ μὲ πολὺ κρότο, γιατὶ ἡ ἀμείλικτη αἰωνιότητα μηδενίζει τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ ὅ,τι εἰπώθηκε καὶ ὅ,τι πράχθηκε καὶ εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Μόνον αὐτὰ ἀντέχουν στὸ φῶς της.

—————

Πίσω