Μόλις ένα θήτα!

2020-04-21 16:49

Ποιά εἶναι ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὸ φθόνο καὶ τὸ φόνο; Μόλις ἕνα θῆτα! Χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Ἀλλὰ κι ὅταν μὲ ρωτοῦν μερικοὶ καὶ μερικὲς ἂν ἔχω "χάρισμα" τοὺς ἀπαντῶ ὅτι οὔτε μὲ τὰ προφιτ-ερὸλ τὰ πάω καλά, οὔτε μὲ τὰ διο(υ)ρητικά, καὶ τοὺς ἀπομακρύνω. Προτιμῶ γιὰ τὴν ὥρα ἀκόμη τὶς κυριολεξίες ποὺ ξεβολεύουν. Καλὴ Ἀνάσταση κι ἂς μὲ συγχωρέσουν καὶ οἱ ὄντως χαρισματοῦχοι πατέρες ποὺ τοὺς βγάζω τὸ καμηλαύχι μὲ πολὺ σεβασμό. Ἂς βλέπουμε καλύτερα ἐμεῖς τὶς ἁμαρτίες μας.

—————

Πίσω