ΝΗΠΕΝΘΗ

2019-05-16 14:31

 

ΝΗΠΕΝΘΗ
Δάκρυ ταπεινὸ
ὑγρὴ τῆς νύχτας μνήμη
τέμνει τὸ σκότος!

 

—————

Πίσω