ΝΗΠΕΝΘΗ

2019-05-16 14:32

ΝΗΠΕΝΘΗ
Δάκρυ ταπεινὸ
ὑγρὴ τῆς νύχτας μνήμη
τέμνει τὸ σκότος!

—————

Πίσω