Οἱ ἀναπηρίες μας γίνονται αἰτία γιὰ ἀπροσδόκητες ἐπιτυχίες μας.

2021-09-06 20:12
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
Οἱ ἀναπηρίες μας γίνονται αἰτία γιὰ ἀπροσδόκητες ἐπιτυχίες μας. (W. James)

 

—————

Πίσω