Ο ΣΑΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

2021-03-13 23:14
 
Πόσο πικραμένος πατέρας εἶναι αὐτός!
Εἶναι πατέρας ἑνὸς φαρισαίου καὶ ἑνὸς ἀσώτου...
Πόσο "ἄδειασε" ἀπὸ ἀγάπη, ὥστε νὰ ἀφήσει τὸ μικρότερο καὶ ἄμυαλο παιδί του, ἐντελῶς ἐλεύθερο νὰ φύγει γιὰ νὰ μὴν ξεχάσει στὴν ἔρημη χώρα ποὺ θὰ βρεθεῖ, ὅτι κάποιον ΠΑΤΕΡΑ ἄφησε πίσω του ποὺ τὸν περιμένει!
Πόσος πόνος νὰ ἀνέβει πάνω στὸ σταυρὸ τῆς ἀναμονῆς!
Καὶ πάλι ἐπιστρέφοντας μὲ ἄδειο στομάχι -πρῶτα- ὁ ἄσωτος γιὸς καὶ -κατόπιν- μὲ μετάνοια ποὺ μόλις ἄρχιζε, πῶς τὸν ὑποδέχεται σὰ βασιλιὰ ὁ Πατέρας ἔχοντας βγεῖ στοὺς δρόμους, τὸν πνίγει στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸν ὀδηγεῖ στὸ Σπίτι πίσω καὶ μάλιστα σὲ βασιλικὸ τραπέζι, χωρὶς νὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἂν μετὰ τὴ χόρτασή του τοῦ ξανακάνει τὰ ἴδια καὶ μάλιστα μέσα στὸ Σπίτι αὐτὴ τὴ φορά!
Πόση πίκρα νὰ ἀνακαλύπτει ὁ πατέρας στὸ πρόσωπο τοῦ μεγαλύτερου καὶ ἄμυαλου -ἐπίσης- παιδιοῦ του, ἕναν φαρισαῖο γεμᾶτο κακία ποὺ δείχνει ὅτι δὲ γνώρισε ποτὲ στὸ Σπίτι ποιανοῦ ἔμενε καὶ τρεφόταν!
Πόσο μεγάλο βάρος γιὰ τὸν πατέρα μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ ἦταν, ἂν ἀνακάλυπτε καὶ τοὺς δύο πάλι ἀμετανοήτους νὰ τρώγονται μέσα στὸ δικό τους Σπίτι χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν μήτε τὸ Σπίτι μήτε τὸν Οίκοδεσπότη!
Ἔφθασε λοιπὸν σὲ ἔσχατη κένωση ἡ καρδιά του, τρελὴ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὰ παιδιά του καὶ δὲν τὰ βλέπει κἂν αὐτὰ τὰ ἐνδεχόμενα. Μᾶλλον τὰ ἀντιπαρέρχεται ὁ "τρελὸς" πατέρας... Τοῦ ἀρκεῖ μόνο ποὺ τὰ παιδιά Του εἶναι -μ έ σ α- στὸ Σπίτι...
Κάποιος ἁγιασμένος παπούλης κάποτε μοῦ εἶχε πεῖ -προκειμένου περὶ Πνευματικοῦ πατέρα, πὼς "ὁ θάνατος τοῦ καλοῦ Πνευματικοῦ, ἂν κάπου δὲν προσέξει, εἶναι ὁ νευρωτικός". Κάθε νευρωτικὸς παρουσιάζει τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν δύο υἱῶν τῆς παραβολῆς ...
Προσοχὴ πατέρες μου... Μόνον ἡ γνήσια (δυσεύρετη) μετάνοια τὰ ἀναδομεῖ ὅλα πλήρως....

 

—————

Πίσω