Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

2021-06-15 10:25
 
ΕΝΑΣ ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ καὶ παχύς, στὸν Καλὸν Λιμένα, ὅπου καὶ ὑπάρχει πανέμορφον Σεράγιον τῆς Ἀειπαρθένου, ἀποδεδειγμένα καταλάλος (κουτσομπόλης), κακολόγος καὶ διπρόσωπος, ἀλλὰ πολὺ "πνευματικὸς" τάχατες, κατηγοροῦσε σὲ ἕναν χριστιανὸ κάποιους ἄλλους χριστιανούς, ρασοφόρους καὶ μή, γιὰ "ἔλλειψη πνευματικότητας" καὶ εἰδικότερα λόγῳ τοῦ ὅτι λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης κατὰ τῆς κόβιντ. Τοὺς καταράστηκε κιόλας!! Καταράστηκε τὸ Σπίτι τῆς Παναγιᾶς(!!!) ὡς ἑξῆς: μὴ σώσουν καὶ βγοῦν ποτὲ ἀπὸ τὰ μέτρα αὐτά, καὶ ἀπὸ τὸ κλείσιμο!!! "Τί τοὺς θέλουμε"; εἶπε. (Φαίνεται ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν παρουσία κάποιων... ποιῶν ἄραγε); Ὁ χριστιανὸς ποὺ τὸν ἄκουγε εἶχε ἀδύναμο λογισμὸ καὶ σκανδαλίστηκε. Τί θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπαντήσουμε καί στοὺς δύο;
Στὸν μὲν πρῶτο -εἰδικὴ περίπτωση- νὰ περιορίσει καταρχὴν τὸ φαγητό, διότι μαζὶ μὲ τὸ λῖπος αὐξάνει τὴν ἀκαθαρσία τῆς καρδιᾶς του, ἄρα καὶ τὴ διάθεση γιὰ κακολογία, κατάρες καὶ κατάκριση, καθότι ἡ λαιμαργία ἀποδιώκει τὴ διάθεση γιὰ προσευχή. Κατόπιν νὰ ἐξομολογηθεῖ τὴν πτώση του καὶ νὰ φάει κι ἕναν καλὸ κανόνα. Πῶς θὰ κοινωνήσει ἂν καταριέται; Ὄντως κοινωνάει, ἂν κοινωνάει; Ἔχει εὐλογία; Τοὺς λέει αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς στὸν πνευματικό του;
Στὸν δεύτερο νὰ μὴν κάνει παρέα μὲ τὸν πρῶτο διότι δὲν οἰκοδομεῖται, ἐκτὸς ἂν κάπου βαθιὰ μέσα του "θέλει" νὰ ἀκούει, ὁπότε ὑπάρχει πρόβλημα, καὶ "πέφτει" πάνω σὲ τέτοια πρόσωπα. Οἱ Πατέρες μᾶς λένε ὅτι αὐτὸς ποὺ σκανδαλίζεται ἔχει πρόβλημα. Φταίει ὁ ἴδιος.
Καὶ σὲ ὅλους μας ὑπομονὴ καὶ προσευχούλα ποὺ μᾶς βγάζουν παλληκάρια πάντοτε. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με! Χιλιάδες χιλιάδων φορές, μέχρι ὁ πόθος ἀπαγγελίας τῆς εὐχούλας νὰ γραφτεῖ στὴν καρδιά... Τὸ βιολὶ βιολάκι ἐμεῖς...

 

—————

Πίσω