ΟΙ ΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΟΥΝ

2021-08-28 19:44
ΟΙ ΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΟΥΝ
(ἅγιοι μάρτυρες Πορφύριε, Γελάσιε καὶ Ἀρδαλίων, μῖμοι καὶ ἠθο-ποιοί, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν)
...Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ μοιάζει μὲ τὸν ἀκροβάτη καὶ τὸν κλόουν. Ἐκείνη δηλαδὴ τὴν ὕπαρξη, ποὺ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ δικαιώματα καὶ κεκτημένα, ζεῖ ἐδῶ καὶ τώρα τὴν ἐμπειρία τοῦ πάροικου καὶ παρεπίδημου ἀνθρώπου, ποὺ καλεῖ ἀπὸ τὰ ἔσχατα. Ἐκείνη τὴν ὕπαρξη, ποὺ πίσω ἀπὸ τὴ μάσκα καὶ τὸ γέλιο κρύβει τὰ δάκρυα καὶ τὸν πόνο τοῦ Σταυροῦ, κρύβει τὸ πρόσωπο ποὺ ἀληθεύει. Ἐκείνη τὴν ὕπαρξη ποὺ παρέδωσε τὸν ἑαυτό της στὴν -ἁ γ ί α--ἀ β ε β α ι ό τ η τ α- καὶ τὴ γυμνότητα ποὺ αὐτὴ διεκδικεῖ. "Τὸ νὰ εἶσαι Ὀρθόδοξος σημαίνει πάντα νὰ ἀκροβατεῖς", λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. "Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐπισκεφτήκαμε τσίρκο", σημειώνει ὁ Κυριάκος Μαργαρίτης "ἦταν στὴ Βιέννη τὸ 1993. Οἱ γονεῖς φρόντισαν νὰ μᾶς ρίξουν στὸν κόσμο νωρίς, καὶ μάθαμε νὰ μεγαλώνουμε παίζοντας. Οἱ μίμοι καὶ οἱ κλόουν δὲν εἶχαν τίποτε τρομακτικό, μόνο τὸν σπαραγμὸ τοῦ σταυρωμένου ποὺ θυσιάζεται γιὰ νὰ χασκογελοῦν οἱ γελασμένοι καὶ νὰ παρηγοροῦνται οἱ νουνεχεῖς". (Χ. Σ.)

 

—————

Πίσω