ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

2020-11-14 19:47
 
"Μᾶς ἀρέσει νὰ συζητᾶμε -ἁπλῶς- γιὰ τὴν ἐκκλησιοποίηση τῆς ζωῆς μας. Λίγοι κατανοοῦμε τὶ σημαίνει. Πρέπει πχ νὰ συμμετέχουμε σὲ ὅλες τὶς Ἀκολουθίες γιὰ νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ ἡ ζωή μας;
Ἢ νὰ κρεμάσουμε μιὰν εἰκόνα σὲ κάθε δωμάτιο καὶ νὰ καῖμε μπροστά της ἕνα καντῆλι;
Ὄχι, ἡ ἐκκλησιοποίηση τῆς ζωῆς εἶναι ἡ αἴσθηση τοῦ κόσμου ὅλου σὰν μιᾶς ἐκκλησίας στολισμένης μὲ τὶς ζωντανὲς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τοὺς συνανθρώπους μας, ποὺ θὰ πρέπει νὰ εὐλαβούμαστε, τιμοῦμε καὶ ἀγαποῦμε, γιατὶ εἶναι ἀληθινὲς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχουν ζωντανὴ τὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ πάνω τους. Ἂς ἀνάψουμε τὸ καντήλι τῆς ἀγάπης μας μπροστὰ σὲ κάθε τέτοια ζωντανὴ εἰκόνα μέσα στὴν ἀπείρων διαστάσεων ἐκκλησία τοῦ κόσμου............. Μπορεῖ νὰ μᾶς τύχει σήμερα ἕνας παλαβός, ἕνας τρελός, ἕνας ἐλεεινὸς γεροπαράξενος, ἕνας γλεντζές, πότης, ἰδιότροπος, μιὰ παλαβὴ κυρία καὶ οἱ σχέσεις μας μαζί τους νὰ μᾶς ἐξαντλοῦν, νὰ μᾶς νεκρώνουν πνευματικά. Ἀλλά, μέσα ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, μποροῦμε νὰ συμμετέχουμε στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Στὸν -κ ά θ ε- ἄνθρωπο. Ἂν ἡ προσέγγιση ἡ δική μας τοῦ κόσμου εἶναι σωστὴ καὶ πνευματική, προσφέροντάς Του τοῦ Χριστοῦ τὴν πνευματική μας φτώχεια, λαμβάνουμε ἀπείρως περισσότερα ἀπὸ τὸ Ἴδιο τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ ζεῖ μέσα σὲ κάθε ἄνθρωπο καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ προανέφερα. (ἐνν. Λειτουργία μετὰ τὴ Λειτουργία)
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ, μεταφράζω ἀπὸ τὰ γαλλικά. (LE SACREMENT DU FRÈRE)

—————

Πίσω