ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΣΕ!!!

2020-12-22 22:38
Ο ΠΑΛΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ τοῦ Ξηροποτάμου, Ἐφραίμ, εἶχε τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς δακρυβρέκτου εὐχῆς καὶ ἀγγελικὴ φωνὴ ὅταν ἔψαλλε. Κοιμήθηκε, μᾶλλον σκοτώθηκε σὲ αὐτοκινητιστικὸ στὰ 43 χρόνια του (1984). Γι' αὐτὸν ἔλεγαν ὅτι ἔκανε "πτήσεις" στὴν προσευχή, ἐννοώντας τὶς νοερὲς θεωρίες καὶ "ἀρπαγὲς" ποὺ λέγουν οἱ Πατέρες μας. Σὲ αὐτὸν "ἀναπαυόταν" περισσότερο καὶ ἡ καρδιὰ τοῦ γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Ἀριζονίτη.
Μιὰ μέρα λοιπόν, ἢ νύχτα, αἰσθάνθηκε κεῖ ποὺ προσευχόταν στὸ κελάκι του, τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ νὰ τοῦ λέει ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΣΕ!!! Παραχώρησε ἡ θεία Χάρη νὰ αἰσθανθεῖ ξένος, ἄμοιρος τῆς Χάρης. Παρέμεινε ἀκίνητος, παγωμένος, μέσα στὴ φρίκη 2 μέρες!!! Καὶ κατόπιν σιγὰ σιγὰ ἐπανῆλθε.... Καὶ βρέθηκε νὰ συνεχίζει θρηνητικὰ τὴν προσευχή, μέσα στὴν καρδιά του μέχρις ὅτου ἡσύχασε τελείως καὶ ἡρέμησε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ.
Δύσκολοι καὶ ἐπικίνδυνοι πειρασμοί, ὄχι γιὰ ὅλους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς -τ α π ε ι ν ο ὺ ς- καὶ ἀνδρείους. Ἂν σὲ -ὑ π ε ρ ή φ α ν ο- ἄνθρωπο παραχωρήσει ὁ Θεὸς (κατὰ δική Του κρίση σύμφωνα μὲ τὴν περίπτωση) τέτοιο πειρασμό, παραφρονεῖ. Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του τοῦ πατρὸς Ἐφραὶμ ἀπὸ κεῖ, στὰ φωτεινά, πανευφρόσυνα καὶ τρισευδαίμονα ποὺ βρίσκεται.

—————

Πίσω