"ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, φώτισέ μου τὸ σκοτάδι"!

2021-05-06 13:32

"ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, φώτισέ μου τὸ σκοτάδι"! Τῆς φώναζε γιὰ χρόνια στὰ φαράγγια καὶ τὰ δάση τοῦ Ἄθωνα, τόσο ποὺ κόντεψε νὰ χάσει τὴ φωνή του. Στὸ τέλος ἦρθε ὁ Γιός της καὶ τοῦ ἔκανε μιὰ ἀγκαλιά. Μέσα ἐκεῖ ξεχάστηκε γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του, ὁ ἅγιος Παλαμᾶς.

—————

Πίσω