Περί νευρικού κλονισμού

2020-04-28 19:50

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἕνα ἀπὸ τὰ σημάδια -ἐ π ε ρ χ ό μ ε ν ο υ--ν ε υ ρ ι κ ο ῦ-- κ λ ο ν ι σ μ ο ῦ- στὸν ἄνθρωπο εἶναι ὅταν πιστεύει ὅτι ἡ δουλειά του, τὸ ἔργο του κλπ, εἶναι φοβερὰ σημαντικὰ (γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους)! (Bertrand Russel).
Βάλε "φρένο" στὸ λογισμό σου ἀδελφέ μου λίγο. Ποιοί νομίζουμε ὅτι εἴμαστε;
ΑΝΑΛΥΣΗ θεολογικὴ τῆς παραπάνω φράσης τοῦ Russel δεῖτε στὴν ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.

—————

Πίσω