ΠΕΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΟΥ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ, ΟΠΟΙΟΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ

2019-09-09 17:10

 

Χρειάζεται, Φίλοι μου, προσοχὴ στὴν ἐξαγόρευση λογισμῶν στὸν πνευματικό, τὸ γέροντα ἢ τὴ γερόντισσα. Ἂν δὲν κάνουμε τὴν κατὰ δύναμη ὑπακοὴ σὲ ἕνα "ἀφεντικὸ" ποὺ ἐλεύθερα ἐπιλέγουμε, θὰ κάνουμε σὲ πολλὰ ἀφεντικά, κι αὐτὰ θὰ εἶναι τὰ πάθη μας.Οἱ βασικοὶ λογισμοὶ ποὺ ταλαιπωροῦν καὶ ἐπιμένουν νὰ λέγονται, ὅσοι καὶ ὅποιοι κι ἂν εἶναι. Ἀποκρύπτοντας σκοπίμως ἕναν, θὰ ἀποκρύψεις καὶ κείνους ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀπὸ αὐτόν. Σὲ λίγο θὰ ἀποκρύπτεις μία θάλασσα λογισμῶν ποὺ θὰ σὲ τυλίξει σὰν -κ ύ σ τ η- καί, κυοφορούμενος μέσα της πλέον θὰ ζεῖς στὴν κοσμάρα σου. Σὰν παράσιτο. Τρώγοντας τὸν ἑαυτό σου. Ἀποκομμένος κατ' οὐσίαν ἀπὸ τὸν πνευματικό, τὸ γέροντα ἢ τὴ γερόντισσα, ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἀδέλφια, τοὺς συμμοναστὲς ἢ συμμονάστριες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Μὲ συμπτώματα ἀρχόμενης κατάθλιψης.Ἡ -κ ύ σ τ η- αὐτὴ σὲ κάποια στιγμὴ κατὰ πᾶσα πιθανότητα -νὰ ξέρεις- θὰ σπάσει καὶ θὰ γίνει χαμός! Σὰν τὸ τραγούδι ποὺ λέμε "ἀπόψε κάνεις μπάμ"! Ἀπόστημα βλέπεις! Καὶ μακάρι νὰ σπάσει γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε ἀνυποψίαστοι.Ὁπότε σὲ στιγμὲς ἀκραίας ἀπογοήτευσης καὶ διάλυσης -λόγω δικῆς μας ὑπαιτιότητας ὅπως προαναφέραμε- ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ σὲ συναρμολογεῖ, ἂν ὑπομείνεις. Μπαίνουν ὅλα τὰ δικά σου πάνω σὲ νέες βάσεις καὶ γίνεσαι καινούργιος μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μακάριος ἐκεῖνος ποὺ στὴ ζωή του διέβη αὐτὸν τὸν ἔσχατο κίνδυνο ἐπιτυχῶς, μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ μας καὶ δὲν σαλεύεται πιὰ ἀπὸ τίποτε! Φοβᾶται μόνο τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ἁμαρτία. Διαρκῶς μετανοεῖ πάνω στὴ -δ ι α ρ κ ὴ- ἀποτυχία του γεμᾶτος χαρά! Καθόσον -δ ι α ρ κ ῶ ς- ταπεινούμενος.Τίποτ' ἄλλο καὶ κανέναν ἄλλο δὲν φοβᾶται! Alea jacta est! Ὁ κύβος ἐρρίφθη!Γιούπι.

—————

Πίσω