Ποιός ἀπὸ τοὺς δύο στὸ ἀντρόγυνο πρέπει νὰ κάνει τὶς "σπιτικὲς" δουλειὲς;

2020-10-31 22:50
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ: Γέροντα, κανονικὰ ποιός ἀπὸ τοὺς δύο στὸ ἀντρόγυνο πρέπει νὰ κάνει τὶς "σπιτικὲς" δουλειὲς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὅποιος προλάβει ἀδελφέ μου! Ἀκόμη καὶ τὰ μεγαλύτερα παιδιά.
Ἔτσι μᾶς "ἀδειάζουν" οἱ Ἅγιοι καὶ μᾶς θεραπεύουν ἂν τὸ θέλουμε.....

—————

Πίσω