Πως θα καταλάβετε έναν αιρετικό..

2019-08-26 20:42

Φίλοι μου, πῶς θὰ καταλάβετε ἕναν αἱρετικό; Ἀπὸ τὴ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ. Μόλις τὸν ρωτήσετε ἂν τὴν ἀγαπάει, τιμάει, προσεύχεται σὲ Αυτήν, πήρατε τὸ μήνυμά σας ἀπὸ τὴν ταραχὴ καὶ ἀντίδραση ποὺ τοῦ προξενήσατε. ΟΛΕΣ οἱ αἱρἐσεις συμφωνοῦν σὲ αὐτό: ἀπορρίπτουν τὴν Παναγία μας. Αὐτὸς ὅμως ποὺ ἀπορρίπτει τὴν Παναγία, ἀπορρίπτει τὸν Χριστὸ ποὺ ἦρθε μὲ -σ ά ρ κ α- στὸν κόσμο. Ἄρα ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστί, ὅπως λέει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Αὐτὸς ποὺ ἀπορρίπτει τὴν -ἐ ν α ν θ ρ ώ π η σ η- τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀπορρίψει καὶ τὴ -θ έ ω σ η- τοῦ Ἀνθρώπου.Τὰ ἔχει χάσει ὅλα. Γι' αὐτὸ τὴν Παναγία μας ὀνομάζουμε "ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ ΜΑΣ" στὴν ὑμνολογία μας (διασκευή επισκοπικής εγκυκλίου).

—————

Πίσω