ΠΡΟΣΕΥΧΗ

2019-05-16 14:32

ΠΡΟΣΕΥΧΗ


Ψυχὴ διψῶσα
ὡς ἔλα-φος, ἔλα-Φῶς!
Τοῦ εἶπε πάλι....

—————

Πίσω