Σημαντικό:

2020-04-24 23:39

Θὰ ντρεπόμασταν γιὰ τὶς καλύτερες πράξεις μας ἂν γνωρίζαμε τὰ βαθύτερα κίνητρά μας! (Pierre Daco).

—————

Πίσω