ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ

2021-06-15 08:52
 
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ εἶναι δέντρο ἀναρίθμητων ἐτῶν (ἡ ἡλικία του χάνεται στὸ χρόνο καὶ στὸ νοῦ τοῦ Θεοῦ) φυτεμένο στὸ μέσον τοῦ κήπου τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ δροσίζει ὁλόκληρη μὲ τὴ σκιά του.
ΤΡΕΙΣ λέξεις νὰ μᾶς θυμίζει:
ΑΞΙΑ: ὁ σταυρὸς δείχνει τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ ἕνας Θεὸς σταυρώθηκε γιὰ μᾶς.
ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ: δείχνει τὴν ἀχαριστία του ανθρώπου ἀφοῦ σκότωσε τὸ Θεὸ πάνω στὸ σταυρό, καὶ
ΧΑΡΑ: διὰ τοῦ σταυροῦ ἦρθε ἡ χαρὰ στὸν κόσμο. Ἄρα χαρὰ ποὺ δὲν περνάει ἀπὸ τὴν ὀδύνη τοῦ σταυροῦ δὲν εἶναι Ἀναστάσιμη, δηλαδὴ ἀληθινὴ χαρά, ἐν Χριστῷ χαρά. Εἶναι ψευτοχαρά, δὲν ἔχει αἰωνιότητα μέσα της καὶ γι' αὐτὸ μετὰ ἀπὸ λίγο, ὕστερα ἀπὸ κάποια "ἀφορμὴ" ἀναχωρεῖ καὶ δίνει τὴ θέση της στὴ λύπη καὶ τὴν ἀπογοήτευση. (Μητρ. Σισ. Σιατ. Παῦλος)

 

—————

Πίσω