Στὸ ἀρχεῖο τῆς ΑΑΥΕ (Ἀνωτάτης Ἀεροπορίας Ὑγιεινομικὴ Ἐπιτροπή)

2021-02-01 22:39
Στὸ ἀρχεῖο τῆς ΑΑΥΕ (Ἀνωτάτης Ἀεροπορίας Ὑγιεινομικὴ Ἐπιτροπή), ὅπου καὶ ὑπηρέτησα μεγάλο μέρος τῆς θητείας μου. 22 μῆνες. 16 Νοεμβρίου 1988 ἕως καὶ 16 Σεπτεμβρίου 1990.
Νὰ σκεπάζει ἡ Παναγία μας τὰ συναδελφάκια τῆς φωτογραφίας, ὅπου κι ἂν βρίσκονται: Κατερέλλο Ἀνδρέα (Ἀθήνα), ; (Κρήτη) , ; (Κρήτη), Πασσαλίδη Χρῆστο (Κοζάνη).

—————

Πίσω