ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (+17-1-2021)

2021-02-01 22:35
 
Τί νὰ σοῦ πῶ τώρα;
Τελευταία φορὰ σὲ μνημόνευσα στὴ σημερινὴ θεία Λειτουργία ἐκφώνως στὴν Ἐκτενή, μαζὶ μὲ τὸν παπα Χριστοφόρο τοῦ Σπαρμοῦ -περνάει δύσκολα κι αὐτός- καὶ τὸν παπα Νικόλαο τὸ Τζέλλο.
Κορονο-στεφανωμένοι κι αὐτοί.
Καὶ πόσοι ἄλλοι εἶναι νὰ πάρουμε σειρά!
Ἐσὺ ἐλόγου σου ἀναχώρησες σήμερα τὸ πρωί, Κυριακὴ λαμπρὴ καὶ παγωμένη, ἑορτὴ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καὶ πᾶς νὰ βρεῖς τὸ δικό μας Ἀντώνιο, τὸν Σισανίου, ἐν οὐρανοῖς ἑορτάζοντα.
Σοῦ κάνει χῶρο, θαρρῶ.
Πιὸ κεῖ κι ὁ παπα Νικόλας ὁ Δάρδας, κατάλευκος.
Θυμᾶσαι ποὺ σὲ "μάλωνα" πρὶν ἀπὸ τρεῖς μῆνες στὸ γραφεῖο σου γιὰ ὅλα αὐτὰ περὶ κορονοϊοῦ καὶ τὰ λοιπά;
Φωνάξαμε γερὰ καὶ μετὰ βάλαμε τὰ γέλια.
Παραμένουν, νὰ ξέρεις, δύσκολα τὰ πράγματα.
Στὴν ΜΕΘ ἔδωσες τὴν τελευταία σου μάχη.
Ἐκεῖ, καὶ λόγια, ἔργα καὶ κόποι -πολλοὶ καὶ ἀναμφισβήτητοι- ἀνεβοκατέβηκαν γύρω ἀπὸ τὴν προσευχόμενη καρδιά σου. Πόσα θὰ ἀντιλήφθηκες!
Πολλὲς καὶ ἀνομολόγητες ἀπὸ τὸ κοιμισμένο καὶ παραιτημένο ταλαίπωρο σῶμα οἱ ἀγωνίες καὶ οἱ ἱδρῶτες ποὺ τακτοποίησαν τὰ πάντα πλέον.
Ὁ συμπρεσβύτερος ἡμῶν Βασίλειος, τοὐπίκλην Βασιλείου κεκοίμηται, ἀδελφοί.
Μετὰ τὸ Γολγοθᾶ σου, καλὴν ἄφιξη στὴν αἰώνια χαρὰ καὶ μετάνοια καὶ εὔχου καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, παπᾶ "παλιακέ", τοῦ μόχθου παπᾶ, παπᾶ τῆς Γεράνειας !

 

—————

Πίσω