Συμψεύδονται μέσα στὴν "ἀλήθειά" τους

2021-05-06 13:42

O φανατισμένος ἄθεος καὶ ὁ φανατισμένος θρῆσκος (φαρισαίος) εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό. Συμψεύδονται μέσα στὴν "ἀλήθειά" τους. Ὁ πρῶτος μισεῖ τὸ Θεὸ (ἄρα καὶ τὸν ἄνθρωπο) καὶ ὁ δεύτερος τὸν ἄνθρωπο (καὶ ἄρα τὸ Θεό). Τὸ μῖσος αὐτὸ φθάνει συχνὰ καὶ στὸ φόνο Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, ὅπως καὶ τοῦ Θεανθρώπου, ἀπὸ τοὺς θρήσκους (στὴν οὐσία ἄθεους) τῆς ἐποχῆς. Εννοείται πως καὶ οἱ δύο εἶναι αὐτάρκεις, δηλαδὴ πνευματικὰ νεκροί, καὶ μάλιστα σὲ ἀπερίγραπτη σήψη (π. Ε. Δ διασκ).

—————

Πίσω