Τὸ συλλείτουργο τῆς 27ης Δεκεμβρίου 2019, ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Γέροντός μας, ὅπου ἐλάβαμε μέρος 20 Ἱερεῖς

2020-02-14 17:38

Τὸ συλλείτουργο τῆς 27ης Δεκεμβρίου 2019, ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Γέροντός μας, ὅπου ἐλάβαμε μέρος 20 Ἱερεῖς (ὁ ἕνας συμπροσευχόμενος ἁπλῶς) καὶ 2 Διάκονοι. Μικρογραφία, ἀντίτυπο, ἀπείκασμα χλωμὸ τῶν οὐρανίων θείων χοροστασιῶν ὧν ἀξιωθείημεν!

—————

Πίσω