Ταπείνωση εἶναι νὰ ἀπουσιάζεις τελείως ἀπὸ τὸν "χῶρο" ποὺ ὑποτίθεται πὼς κατέχεις

2020-08-23 00:26
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ταπείνωση εἶναι νὰ ἀπουσιάζεις τελείως ἀπὸ τὸν "χῶρο" ποὺ ὑποτίθεται πὼς κατέχεις. Νὰ μὴν ὑπάρχεις καθόλου ἀφοῦ ὅλος ὑπ--άρχεις, εἶσαι ὑπὸ τὴν ἀρχή Του. Νὰ χωρᾶς τοὺς πάντες ὡς τελευταῖος ὅλων καὶ νὰ κραυγάζεις συνεχῶς στὸν Χριστό. Ἐκεῖνος τότε σὲ κάνει "ἄπειρο χῶρο ὑποδοχῆς" ὅλων τῶν ἄλλων ἐκτὸς τοῦ ἐγώ.Τότε μόνο βρίσκεις ἀληθινὰ τὸ πρόσωπό σου καὶ τὸ πρόσωπο τῶν ἄλλων: μέσα στὸ Χριστό, φορώντας ἕνα δεύτερο ζευγάρι μάτια καὶ αὐτιά. Μακάρι γι' αὐτὴ τὴ συνάντηση νὰ ζοῦμε κάθε στιγμή!

—————

Πίσω