ΘΕΣ ΘΑΥΜΑ ; ΝΑ ΜΗ ΘΕΣ !

2021-05-06 13:36
 
ΖΗΤΑΜΕ -οἱ τυφλοὶ ἀπὸ τῦφο- θαύματα ἀπὸ τὸ Χριστό μας εἰδικὰ τώρα; Γιὰ νὰ "ἀποδείξουμε" τί; Ζοῦμε μέσα στὸ θαῦμα τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματός Του παρεούλα μὲ τὶς ἀρρώστειες μας γιὰ νὰ θυμόμαστε καὶ λίγο τὰ καρφιά Του, ἀλλὰ ζοῦμε καὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες εὐεργεσίες Του ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, καὶ δὲν βλέπουμε τίποτε;
Γι' αὐτὸ καὶ δὲν θὰ μᾶς δοθοῦν "θαύματα" ὅπως τὰ ἐννοοῦμε καὶ θὰ βράσουμε στὸ ζουμί μας καταπίνοντας τὶς μεγαλοστομίες μας. Πᾶνε καὶ οἱ "ἁγιότητες", πᾶνε καὶ τὰ "ἂτρωτα" καὶ γενικῶς ἡ αἴσθηση ὅτι "διαφέρουμε" ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τὴν πλέμπα. Χτυπιέται ἄγρια σὰν τὸ χταπόδι ἡ θαυματολαγνεία μας. Φάε τὸ σκαμπίλι σου καὶ ἄντε στὴν ἄκρη. Καὶ ποῦ εἴμαστε ἀκόμη! Ἀρχὴ δεινῶν...
Καὶ αὐτό, λόγῳ τῆς ἀπιστίας μας, ποὺ -ἐ μ π ο δ ί ζ ε ι- τὸ Χριστὸ νὰ θαυματουργήσει καὶ "θεαματικὰ", ὅπως τὸ ἐννοοῦμε. Αὐτὸ συνέβη καὶ στὴν πατρίδα Του, ὅπου Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος -ἐ μ π ο δ ι ζ ό τ α ν- ἀπὸ τὴν -ἀ π ι σ τ ί α- τῶν ἐκεῖ κατοικούντων, συμπατριωτῶν Του μάλιστα, νὰ [ποιήσῃ δυνάμεις]... (Ματθ. 13, 58, πρβλ καὶ Μαρκ. 6, 5-6).
Σάμπως δὲν εἶναι χειρότερη μορφὴ ἀπιστίας νὰ λέμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στὸ Θεὸ πότε νὰ θαυματουργήσει σύμφωνα μὲ τὰ καπρίτσια μας; Κατέβα ἀπὸ τὸ Σταυρό, γιὰ νὰ σὲ πιστέψουμε, ἢ πέσε κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ εἶσαι Θεός.... Κάνε μας καλὰ ἀπὸ τὸν κορονοϊὸ μόνο μὲ θεία Κοινωνία, χωρὶς μέτρα ὑγιεινῆς καὶ ἐμβόλια..... (Θὲς νὰ σοῦ κάνει καὶ τὴ δουλειὰ τοῦ ἐμβολίου καὶ τῶν μέτρων, ἔ;) Εἶναι κάτι ποὺ δὲν καταλάβαμε; Συνώνυμα δὲν εἶναι;

 

—————

Πίσω