"Τί εἶναι ὁ Ἄνθρωπος; Ἕνας Ναὸς ποὺ βαδίζει"!

2020-05-20 23:13

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
λέει ὁ γάλλος διάσημος γλύπτης Auguste Rodin:

"Τί εἶναι ὁ Ἄνθρωπος; Ἕνας Ναὸς ποὺ βαδίζει"!

Γιά σκεφτεῖτε το.... Χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει καλά κι ὁ ἴδιος (συμβαίνει συχνά, σὲ ὅλους μας), μίλησε γι' αὐτὸ ποὺ γίνεται πραγματικότητα μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πλήρης ναοποίηση τῆς ὕπαρξής σου εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτὸς ναοῦ βρίσκεσαι. Ναὸς τὸ σῶμα καὶ κάθε μέλος του, ναὸς ἡ ψυχή, καὶ μέσα κατοικεῖ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, ὅπως μᾶς λέει ὁ άπ. Παῦλος. Ναὸς ἐσύ, ναὸς ὁ πλησίον σου καὶ ὅλοι ἕνας Ναός. Ναῦς, κιβωτὸς ποὺ σώζει ἀπὸ τοὺς κατακλυσμούς. Δόξα, ὄχι ἀστεῖα! Βρίσκει καὶ τὸ περιφρονημένο πρὸ Χριστοῦ σῶμα μας τὴ θέση ποὺ μόνη τοῦ ἁρμόζει. Μά, γιὰ τέτοια δόξα πλάστηκε!

 

—————

Πίσω