ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ;

2020-12-09 20:22
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ; Τρώγεται; Ρωτᾶνε μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀπορία (πραγματικὴ ἀπορία) καὶ "πολλοὶ κανίβαλοι τῶν πόλεων, ἀλλὰ καὶ πολλὰ τεχνοκρατικὰ νεοπλάσματα" (Τάσος Λιγνάδης).
Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ νέκρωση τῶν συνειδήσεων.
Ποὺ ὅμως, ὅταν τὶς καλλιεργοῦμε καὶ τὶς ἐκλεπτύνουμε ἐν Χριστῷ, ὁ πλησίον, φορές, μᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς αὐτὸ ποὺ εἶναι, δηλ. πρόσωπο ἀγάπης καὶ μετανοοῦμε ποὺ τὸν βλέπαμε μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγο ὡς ἀντικείμενο χρήσης.
Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Ἅγιο Νικόλαο ποὺ εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο ἐφαρμοσμένο στὴν πράξη νὰ μᾶς βοηθήσει ἐδῶ, ὥστε καὶ τοὺς "καννίβαλους" καὶ τὰ "νεοπλάσματα" νὰ τὰ βλέπουμε σὰ δικά Του παιδιά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ βοήθειά του νὰ "πνίγουμε" κάθε πνευματικὴ κανιβαλικὴ καὶ νεοπλασματικὴ κίνηση μέσα μας.

 

—————

Πίσω