ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ;

2020-06-18 23:42

 

Ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου καὶ ἡ ἄφιξη στὸ Θεό.

Ἀπογείωση ἀπὸ τὴ γῆ τῶν πόνων καὶ προσγείωση σὲ νέα Γῆ -μ έ σ α- στὴν καθημερινότητά σου.

Φωλίτσα παρηγοριᾶς γιὰ νὰ σπᾶνε τὰ κύματα -ἀ π' ἔ ξ ω.

Ἐλέησον ἡμᾶς Ἰησοῦ!

 

—————

Πίσω