ΤΙΜΙΕ ΠΡΟΔΡΟΜΕ, ΒΟΗΘΑ ΜΑΣ !

2021-01-16 21:40
 
Διὰ μέσου τῶν αἰώνων μᾶς ἐλέγχει ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς καρδιᾶς μας: οὐκ ἔξεστί σοι, δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται. Ἐμᾶς ὅμως ὁ νοῦς μας, ὡς βλακώδης Ἡρώδης, βλακωδῶς κλέπτεται ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας Ἡρωδιάδος, καὶ ἀποκεφαλίζει αὐτὴ τὴ φωνὴ τῆς συνείδησης ἐκεῖ βαθιά. Καὶ "ξανα-αποκεφαλίζουμε" ἄτιμα τὸν Τίμιο Πρόδρομο ἐπαναλαμβάνοντας ὁ καθένας μας τὸ δεύτερο μεγαλύτερο ἔγκλημα στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας μετὰ τὴ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.

—————

Πίσω