ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας

2021-06-15 09:15

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας ποὺ μᾶς ἑνώνει ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. Τὴν ἀρνηθήκαμε, ὅπως τὸν Καποδίστρια καὶ τὸν Κολοκοτρώνη. Ὡστόσο ἐκείνη δὲν παύει νὰ εἶναι δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή μας. (Ν. Πεντζίκης)

—————

Πίσω