Άγιοι της Εκκλησίας

2021-02-01 22:57

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ.

  Φύση ησυχαστική ο Γρηγόριος, κοινωνική ο Χρυσόστομος και πρακτική ο Βασίλειος, οι τρεις Ιεράρχες αποτελούν αποκαλυπτική παρηγορητική φανέρωση του Θεού στον κόσμο και ιδιαίτερα στην εποχή μας γιατί συνδύαζαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με πλούσια κατά κόσμον παιδεία. Δείχνουν...

—————

2021-01-16 21:40

ΤΙΜΙΕ ΠΡΟΔΡΟΜΕ, ΒΟΗΘΑ ΜΑΣ !

  Διὰ μέσου τῶν αἰώνων μᾶς ἐλέγχει ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς καρδιᾶς μας: οὐκ ἔξεστί σοι, δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται. Ἐμᾶς ὅμως ὁ νοῦς μας, ὡς βλακώδης Ἡρώδης, βλακωδῶς κλέπτεται ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας Ἡρωδιάδος, καὶ ἀποκεφαλίζει αὐτὴ τὴ φωνὴ τῆς συνείδησης ἐκεῖ βαθιά....

—————

2020-12-09 20:13

ΑΓΙΕ ΠΟΡΦΥΡΙΕ ΒΟΗΘΑ ΜΑΣ !

  "...Τὄ 'πε καὶ τὄ 'κανε ὁ Γέροντας, ὁ παππούλης! Βρίσκεται παντοῦ. Τρέχει παντοῦ! Ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα μας, ποὺ ὑπεραγαποῦσε καὶ εἶχε κλάψει πολλὲς φορές, ... ἀλλὰ σ' ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς. Γιατρὸς χωρὶς σύνορα! Μιὰ ἀγκαλιὰ γιὰ ὅλους. Ἡ ἀγκάλη τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας,...

—————

2020-11-14 19:37

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

  α) Λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅτι καὶ τὸ ἀστέρι ποὺ ὀδηγοῦσε τοὺς Μάγους στὸ σημεῖο ποὺ βρισκόταν τὸ Νήπιο μὲ τὴν Παναγία μας καὶ τὸν Ἰωσήφ, ἦταν ἄγγελος τῆς τάξης τῶν Δυνάμεων. 9 τάξεις: Ἀρχές, Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, -Δ υ ν ά μ ε ι ς-, Κυριότητες, Ἐξουσίες, Θρόνοι, Χερουβίμ,...

—————

2020-10-31 23:05

Οἱ ἅγιοί μας ξέρουν -γ ι α τ ὶ- ζοῦν.

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, Οἱ Χριστιανοί, ἂν εἶναι ὄντως χριστιανοὶ (βλ. οἱ ἅγιοί μας) εἶναι οἱ μόνοι γνωστοί μας ποὺ ξέρουν πῶς νὰ ζοῦν καὶ πῶς νὰ πεθαίνουν. Ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ ξέρουν -γ ι α τ ὶ- ζοῦν.

—————

2020-06-23 22:11

"ΨΑΡΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ"

Φίλοι μου, ὁ Χριστός μας μακάρισε τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἁπλοὺς στὴν καρδιά, καὶ μάλιστα προτίμησε αὐτοὺς γιὰ "ψαράδες ἀνθρώπων", ὄχι τὴν ἀφρόκρεμα τῆς διανόησης (ραββίνους, νομομαθεῖς κλπ "κουλτουριάρηδες") τῆς ἐποχῆς Του. Εἶπε νὰ μοιάζουμε στὸ "ἀκέραιο" περιστέρι (ἁπλότητα καρδιᾶς) καὶ στὸ "φρόνιμο"...

—————

2020-06-18 23:19

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός-Παρακαλέσαμε αὐτὴ τὴ μεγάλη καρδιὰ νὰ μᾶς γιατρέψει ἀπὸ πολλά

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, χθές, 10 Ἰουνίου τὸ βράδυ, ἀγρυπνήσαμε στὸ Μοναστήρι καὶ εἴχαμε τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ὑπάρχει ἀνάμεσά μας ἕνα μικρὸ ἀπότμημα τῆς καρδιᾶς τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ. Παρακαλέσαμε αὐτὴ τὴ μεγάλη καρδιὰ νὰ μᾶς γιατρέψει ἀπὸ πολλά, ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά, γιατὶ διαβάζοντας τὴν αὐτοβιογραφία...

—————

2020-03-14 22:33

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴ καὶ Σπηλαιώτη, Ἐφραὶμ καὶ Δανιὴλ Κατουνακιῶτες! Τρέξτε μὲ τὰ φτερὰ τῶν προσευχῶν Σας

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴ καὶ Σπηλαιώτη, Ἐφραὶμ καὶ Δανιὴλ Κατουνακιῶτες! Τρέξτε μὲ τὰ φτερὰ τῶν προσευχῶν Σας, σπαθίστε ἀστράφτοντας τοὺς αἰθέρες νὰ ἀποσοβήσετε κάθε κίνδυνο ἀπὸ τὸ ἔθνος μας, τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ γενναῖο στρατό μας ἀπὸ ὑπερφίαλο ἡγέτη μὲ τρόπο πολεμοχαρή, ὑβριστὴ καὶ...

—————

2020-02-14 17:49

Μὴ χάνεις τὴν ἐλπίδα!

ΦΙΛΕ καὶ ΑΔΕΛΦΕ! Μὴ χάνεις τὴν ἐλπίδα! Ὅταν χάνεται ἡ ἐλπίδα, χάνεται καὶ ἡ ζωή. Ὁ κόσμος εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ -δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς- ποὺ δὲν αἰσθάνεσαι. Καὶ στὸ Θεὸ ὅλα εἶναι δυνατά. (ὅσ. Ν.Β.)

—————

2020-02-14 17:48

Μας υπο-στηρίζουν οι άγιοι

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, λέμε πολὺ συχνὰ γιὰ τοὺς ἁγίους μας ὅτι μὲ τὶς εὐχές τους (προσευχὲς) ἐστήριξαν τὴν Οἰκουμένη. Μᾶς ὑπο-στηρίζουν λοιπόν, ὡς σίγουρα ὑπο-στηρίγματα, ὥστε καὶ μεῖς νὰ πάρουμε λίγο τ' ἀπάνω μας! ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως: Τὰ ὑπο-στηρίγματα εἶναι ΥΠΟ πάντοτε: ΑΠΟ ΚΑΤΩ καὶ ΑΦΑΝΗ.

—————